Besparelser på skolerne

I forbindelse med besparelser på skolerne har Kredsstyrelsen skrevet til byrådsmedlemmerne

Kære Byrådsmedlem

Slutningen af april og starten af maj er en vigtig periode på skolerne. Planlægningen af næste skoleår er i fuld gang, der ses på ressourcer, laves fagfordeling og en lang række opgaver skal fordeles.

En ting er, at et ændret elevtal betyder ændringer i personalesammensætning og antallet af lærer/pædagoger, der skal være for at løse opgaverne. Det er vi klar over og vi er bekendt med, at der i øjeblikket er et faldende elevtal. Dette accepterer vi selvfølgelig.

En anden ting er, at behovet for ressourcer til specialundervisningstilbud igen har været større end forventet. Dette merforbrug, der grundlæggende skyldes, at der er flere elever, der har behov for særlige tilbud, mere vidtgående tilbud (og dermed dyrere tilbud), skal betales af de almene folkeskoler.  Denne efterbetaling kan kun finansieres gennem besparelser i det almene skoletilbud.

I år betyder det, at folkeskolens  almenområde, grundet det nødvendige merforbrug på specialområdet, skal reduceres med 15-20 lærere og pædagoger udover det, som skyldes færre elever.  

Denne udvikling vil få alvorlige konsekvenser for udviklingen på det almene område – vore kolleger skal løbe endnu stærkere og undervisningstilbud og SFO-tilbud, skal løses af færre kolleger end der burde være. De manglende kolleger betyder også, at elever, der med ekstra hjælp og to-lærertimer m.m. kunne have klaret skoledagen, nu får det langt sværere og måske derfor netop skal henvises til et af de mere vidtgående tilbud med deraf endnu dårligere økonomi til følge.

Den valgte løsning i dette års ressourcetildeling er ikke en farbar vej. Vi opfordrer til, at man fra politisk side sikre, at almenskolen friholdes for de indlagte besparelser, der skyldes merforbruget på specialundervisning.

Graf Over Udvikling I LaererstillingerInden de nuværende besparelser blev kendt lavede Randers Lærerforening en graf, der viste udviklingen i antal elever og lærer (indekstal) frem til 2017.

Randers Kommunes nettodriftsudgift til folkeskolen pr elev er i 2018 budgetsat til 66.934,- mens landsgennemsnittet er 68.178.

Skal vi have en god skole? Ja – selvfølgelig skal vi det. Andre svar giver ikke mening, men en god skole kræver altså også, at man passer og plejer den, herunder at man har ressourcer til at hjælpe eleverne, se mulighederne i det enkelte barn og sikrer barnets dannelse og uddannelse.

Vi vil kæmpe for den gode folkeskole – vi håber, at I stadig vil være med…

 Venlig hilsen

Leif Plauborg
Formand
Randers Lærerforening

 

Emner

Målgruppe