Åbent brev til alle kommunalbestyrelser

På Danmarks Lærerforenings kongres vedtog man at sende et åbent brev til landets kommunalbestyrelser, og dermed også til byrådet i Randers.
Politik_064 Danmarks Laere Forening Congress 024

I brevet lægges bl.a. vægt på værdien af "Ny start"-samarbejdet, ønsket om at styrke folkeskolen muligheden for at sikre lærerne et godt lærerliv.

Læs brevet herunder:

Ny Start – Lad os sammen gøre en god skole bedre

Kære kommunalbestyrelsesmedlem
På Danmarks Lærerforenings kongres har vi drøftet, hvordan vi kan bidrage til at styrke det lokale samarbejde, som vi under overskriften ”Ny Start” aftalte med KL den 27. april 2018.

KL og vi har et fælles mål om, at folkeskolen er forældrenes førstevalg for deres børns undervisning – og at lærerne finder, at folkeskolen er en attraktiv ramme om deres lærerliv. Det er grunden til, at vi forpligtede hinanden på, at vi i denne overenskomstperiode i fællesskab skal arbejde for at styrke samarbejdet på alle niveauer.

Det afgørende er, at samarbejdet resulterer i konkrete positive forandringer på den enkelte skole. For, at eleverne kan få den bedst mulige undervisning, skal lærerne kunne lykkes med deres vigtige opgave.

Hvis folkeskolen fortsat skal kunne danne og uddanne elever, som folkeskolen har formået i 200 år, kræver det, at folkeskolen kan fastfolde og rekruttere dygtige og engagerede lærere, og at folkeskolen har rammer, der understøtter, at lærere, børnehaveklasseledere og ledelse kan lykkes med deres opgaver.

I aftalepapiret udtrykker parterne et ønske om, at det fornyede samarbejde kan inspirere til et styrket samarbejde mellem jer og Danmarks Lærerforenings kredse – ligesom det er en erklæret fælles målsætning, at der er et tæt og tillids-fuldt samarbejde mellem TR og skoleleder på alle skoler.

Det er positivt, at der i mange kommuner allerede er taget initiativ til et styrket samarbejde. Et godt samarbejde og en god dialog er en nødvendig forudsæt-ning for en ”Ny Start”.

Danmarks Lærerforening forpligtede sig med OK18 til, at vi lokalt og centralt kommer i mål med dette i alle kommuner og på alle skoler. Med drøftelserne på kongressen har vi yderligere kvalificeret organisationen til at løfte denne opgave. Vi ser frem til at fortsætte og styrke samarbejdet med KL og alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de 98 kommuner.

Vi håber, at du og dine kollegaer i kommunalbestyrelsen deler målsætningen om, at vi gennem samarbejdet opnår helt konkrete resultater til gavn for folkeskolen.


Med venlig hilsen
Danmarks Lærerforenings kongres

Du kan læse mere om brevet og de notater, der lagde op til punktet på kongressen her.