10. klasse

Hvordan skal 10. klasse organiseres i fremtiden?
politik_005 2013 05 13 DLF Skole 005

Flere fra folkeskolens 10. klasse tager erhvervsuddannelse

Folkeskolens 10. klasse har gennem flere år været til debat. Hvis målet er, at 10. klasse skal sikre en stor elevandel til erhvervsskolerne, er folkeskolens 10. klasse imidlertid allerede en succes. I Randers har vi et velfungerende 10. klassescenter på Nørrevangsskolen. Der er god grund til at tage diskussionen om, hvordan vi indretter 10. klasse, så eleverne får det bedst mulige afsæt til livet efter folkeskolen. Det grundlæggende spørgsmål må være, hvad der er bedst for eleverne.

Regeringen har en målsætning om, at 25% af alle unge skal vælge en erhvervsuddannelse senest i 2020. Den målsætning er vi meget langt fra at nå. Faktisk er det kun folkeskolens 10. klasse, hvor hele 36% i år på landsplan valgte en erhvervsuddannelse, som lever op til målet. Det er langt flere end andelen blandt elever, som forlader folkeskolen efter 9. klasse. Men det er også langt flere end de elever, der tager 10. klasse på privatskoler eller efterskoler - ja endda flere end blandt de elever, som tager 10. klasse på en erhvervsskole. Og dertil kommer, at en større del af de elever, som har gået på kommunale 10. klasse-centre, faktisk gennemfører den ungdomsuddannelse, de begynder på efter folkeskolen.

Alligevel diskuterer man, om 10. klasse fremover bør flyttes til erhvervsskolerne for at sikre, at endnu flere vælger den studievej. Men der er risiko for, at dette vil få den stik modsatte effekt, hvor flere elever end i dag vælger en gymnasial uddannelse. Gymnasiet kan være attraktivt, fordi det giver adgang til mange forskelligartede uddannelser, og udsætter det endelige uddannelsesvalg for de unge. Den problemstilling løses ikke ved at indsnævre indholdet i 10. klasse, så det er målrettet en erhvervsuddannelse. Tværtimod.

Til gengæld er der mange muligheder i at styrke folkeskolens 10. klasse. Vi kan først og fremmest øge fokus på praksis- og anvendelsesorientering i de ældste klasser og dermed få en bedre balance mellem boglige og praktiske kundskaber. Eleverne bør også have bedre muligheder for at afprøve fag og emner efter deres motivation og interesse uden at skulle vælge retning på ungdomsuddannelse tidligt. Det afgørende er, at eleverne stadig har åbne muligheder for at vælge uddannelse.

I Randers har vi et godt 10. klasses tilbud til de unge, som ikke er klar til at vælge ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Lad os tage diskussionen om, hvordan vi styrker dette tilbud. Vi skal bygge videre på de gode erfaringer, ellers risikerer vi at tabe 10. klasse på gulvet.