Styrelsen anbefaler et ja til OK18

Kredstyrelsen i Randers Lærerforening har drøftet resultatet af OK 18, og en enig styrelse anbefaler, at du stemmer ja. Uanset om du stemmer ja eller nej, er det vigtigt at du stemmer.
Om Ok18

Randers Lærerforening har tidligere udsendt et medlemsbrev, hvor aftalen gennemgås. Brevet kan du læse her:

Kære Medlem

OK18 nærmer sig sin afslutning. De store linjer og aftaler er på plads og lige nu forhandles der på organisationsniveau omkring en række detaljer.

Lørdag den 27. april var en speciel dag. Vi troede med de første udmeldinger på direkte tv, at vi havde en arbejdstidsaftale. Nogle timer senere var glæden blevet til skuffelse over den manglede afskaffelse af Lov 409.

Resultatet er, som du sikkert har læst i medlemsbrevet fra Anders Bondo Christensen et forhandlingsresultat og det sendes til urafstemning på de enkelte områder.

Vi kan godt forstå, hvis den umiddelbare skuffelse over den manglende arbejdstidsaftale gør, at du har lyst til at stemme nej. Vi opfordrer dog også til, at du ser på, hvad der faktisk blev aftalt – netop fordi de faglige organisationer holdt sammen, som de gjorde.

Chefforhandler Flemming Vinther udtrykte det på denne måde: ”Hvis vi ikke havde stået sammen, var vi blevet hældt ned af brættet hurtigere end man kunne stave til Ib”.

Løn, betalt frokost og arbejdstid
Der var tre fokuspunkter for forhandlingerne set fra vores side: den betalte frokostpause, løn og en arbejdstidsaftale for lærerne. Fællesskabet kunne levere på de to første. Musketér-eden rakte til at få arbejdsgiver til forhandlingsbordet, men ikke til at lave en egentlig arbejdstidsaftale for lærerne. Anders har i sit medlemsbrev fra den 28. april beskrevet forløbet af de 5 måneders forhandlinger.

I Randers har vi en lokalaftale, det er der 26 kommuner der ikke har i øjeblikket. Aftalen har dog allerede medført, at en af de ”hårde-nej til aftale kommuner, Nyborg” har henvendt sig til den lokale lærerforening for at drøfte en lokalaftale. Ligeledes ser man nu positivt på muligheden for at indgå aftaler i flere af de kommuner, der pt ikke har en aftale – dog ikke lige nu i Høje Tåstrup, hvor Michael Ziegler er borgmester. 

Vi skrev tidligere, at vi opfordrer til at se på det, vi så fik og det gør vi nu.

Forliget på det kommunale område
Den betalte spisepause blev sikret på alle områder, og der er aftalt generelle lønstigninger, der sikrer reallønnen. Det såkaldte privatlønsværn blev afskaffet og vi har nu den gamle kendte reguleringsordning. Dette er tre vigtige områder for alle offentligt ansatte – også for os.

Der er lavet en ny aftale om lejrskoler – en aftale, der er bedre end den gamle. Fremover hedder det 14 timer og så 10 timers rådighedstjeneste. Samarbejdet mellem leder og tillidsrepræsentant skal styrkes, hvilket er en ændring i forhold til tidligere, hvor KL forsøgte at holde tillidsrepræsentanten uden for.

Der er lavet en aftale om en undersøgelseskommission, der skal se på forholdene på lærerområdet. At der skal nedsættes en kommission for at KL kan overbevises om forholdene ude på skolerne er skuffende. Vi ved godt, hvordan verden ser, men KL vil ikke tro på os. KL havde ikke behøvet indgå i dette , for det rummer en risiko for, at KL bliver nødt til at handle. Man kan ikke afvise de resultater man når frem til i dette forløb. KL kunne reelt fastholde det nuværende og eventuelt lave en Lov 409, version 2.0.  Husk, at med OK18 skrives der ikke under på Lov 409. Kommissionens arbejde skal være færdigt senest ved udgangen af 2019.

Desuden er der indgået aftale om håndtering af ferien fremadrettet – de nye ferieregler træder i kraft om få år og betyder, at ferie optjenes og afholdes i samme ferieår.  Ligeledes har man lavet en række andre ændringer i bl.a. Aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Alternativet til en aftale er konflikt – en konflikt på arbejdstid. Men hvad er det, som vi vil konflikte for? Konflikten vil sandsynligvis ende med, at folketinget vedtager en forlængelse af Lov 409, eventuelt med små kosmetiske ændringer.

Oversigt over de vigtigste dele af forliget
Herunder har vi lavet en kort oversigt over de vigtigste dele af forliget på KL’s område

 • Generelle lønstigninger, der forbedre reallønnen
  • Lønstigning i 2018 på 2,42% (forventet inkl. 0,02% fra reguleringsordningen)
  • Lønstigning i 2019 på 1,34% (forventet inkl. 0,34% fra reguleringsordningen)
  • Lønstigning i 2020 på 3,06% (forventet inkl. 0,36% fra reguleringsordningen)
  • En reguleringsordning uden privatlønsværn
  • Organisationsmidler til alle organisationer
  • Ny ferieaftale
  • Penge til en rekrutteringspulje, lavtlønsprojekt og ligelønsprojekt
  • Lærernes arbejdstid (aftale om lejrskoleafregning, kommission og ”Ny start”)
  • Spisepausen
  • Ny ferieaftale
  • Forbedringer i ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” (omsorgsdage til plejeforældre, bedre rettigheder i forbindelse med fertilitetsbehandling og sorgorlov)

Opfordring til at stemme
Uanset hvad du måtte mene opfordrer vi til, at du stemmer ved den kommende urafstemning.

En enig styrelse i Randers Lærerforening anbefaler, at du stemmer ja til forliget.

Et ja til dette forlig er et ja til, at vi nu igen skal forsøge at bevæge os i den retning, som KL desværre forlod frem mod 2013. En vej, der er baseret på tillid og troen på, at man vil folkeskolen. Vi ser allerede nu spæde tegn på, at KL vil folkeskolen.

Vi glæder os også, at formanden for kommissionen Per B. Christensen er læreruddannet. Han har været formand for Børne og Kulturchefforeningen, samt arbejdet som direktør på området i Næstved Kommune. 

Orientering på medlemsmøder/møder i Faglig Klub
Tillidsrepræsentanterne har været til møde med Anders Bondo den 2. og 3. maj for at høre mere om forliget. Efterfølgende vil vi i Randers Lærerforening afholder møder/Faglig Klub-møder, hvor din tillidsrepræsentant/repræsentanter fra kredsstyrelsen vil informere om forliget og drøfte dette. Dette vil du snarest kunne læse mere om på vores hjemmeside og du vil også modtage information fra din tillidsrepræsentant.

DLfinsite kan du også finde dette medlemsbrev og det vil der være muligt at debattere aftalen.

Vi håber, at du vil deltage aktivt i debatten frem mod urafstemningen.

På vegne af styrelsen i Randers Lærerforening

 

Leif Plauborg
Formand