Nytårskursus for tillidsrepræsentanter

Randers Lærerforening afholdte fredag den 19 januar kursus for alle tillidsrepræsentanter fra de 22 skoler samt PPR og UU-Randers i Randers Kommune.
Nytårskur 4

Randers Lærerforening afholdte fredag den 19 januar kursus for alle tillidsrepræsentanter fra de 22 skoler samt PPR og UU-Randers i Randers Kommune.Et kursus med fokus på løn og ansættelsesvilkår, OK-18 og skolernes budget.

OK-18 og hele opbygningen omkring overenskomstforhanlingerne blev gennemgået for herigennem at skabe en bred forståelse af tilblivelsen af en ny overenskomst.

Løn og ansættelsesforhold, gennemgang af lønseddel for skabe en forståelse for de mange forskellige tillæg, løntrin og personlige ordninger. Gennemgangen omfattede ligeledes de vilkår, som gør sig gældende ved ansættelse.

Ved behandlingen af skolernes budget belv tillidsrepræsentanterne udfordret af to fra Danmarks Lærerforening. En fra sekreteriatet og en skoleleder, som begge udfordrede tillidsrepræsentanterne på deres tilgang og indsigt i prioteringerne af skolens budget.

Afslutningsvis afholdte Randers Lærerforeningen nytårskur for alle tillidsreptræsentanterne.