Hvad skal vi med skolen?

En samtaleaften om skolen og dens formål.
180111 Fusr

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers og Randers Lærerforening havde den 11. januar inviteret politikere, repræsentanter fra skolebestyrelserne, fagbevægelsen, erhvervslivet, folkekirken og lærere til en drøftelse af, hvad vi skal med skolen.

Efter et spændende oplæg om, hvor bredt folkeskolen favner i forhold til elevsammensætningen, og hvordan der arbejdes med dette, gik deltagerne i gang med at se på folkeskolens formålsparagraf. Hvad er vigtigt, og hvad forstår vi egentlig ved ordene? Hvad er det folkeskolen skal danne og uddanne eleverne til?

Målet var ikke, fortæller Leif Plauborg, formand i Randers Lærerforening, at vi skulle nå frem til klare svar på spørgsmålene, men at få fokus på, hvad skolen kan og skal? Hvor vil vi hen, med det der sker i skolen?

Mange talte om dannelse og fællesskab som et vigtigt udgangspunkt. Samtidig skal vi holde fokus på, at skolen skal gøre vore unge mennesker livsduelige og vise dem, at verden består af en bred palet af livsformer, erhvervsmuligheder osv.

Christina Lowe fra Folkekirkens Skoletjeneste i Randers fortæller, at hun håber, at aftenen har inspireret deltagerne til at bære samtalen frem i eget bagland. Men endnu mere håber hun, at der undervejs også er opstået helt konkrete idéer til noget, der kan gøres lokalt.