Den skriftlige beretning

En enig styrelsen i Randers Lærerforening godkendte på styrelsesmødet den 20. februar den skriftlige beretning.
Generalforsamling 2017

På generalforsamlingen den 8. marts vil den skriftlige beretning blive suppleret af en mundtlig beretning, og der vil være mulighed for at debattere begge beretninger.

Den skrfitlige beretning og alle de andre oplysninger om generalforsamlingen finder du her.