Faktatjek af folkeskolen – rettelser til Christina Kjærsgaard

I sit læserbrev ”Faktatjek af folkeskolen”(bragt i bl.a. Amtsavisen) opfordrer næstformand i Randers Kommunes ”Børn og Skole-udvalg” Christina Kjærsgaard til, at man griber pennen, såfremt der er ukorrektheder – og det er der...

Arbejdstidslov
Først skrives der om granatchokket og en ny arbejdstidsaftale i 2014.

·         Der kom ingen arbejdstidsaftale i 2014,

·         I stedet vedtog Folketinget i 2013 Lov 409 efter et forløb med lockout af lærerne/børnehaveklasselederne.

·         Beregningerne, der lå til grundlag for loven, var helt uhørt kun lavet ud fra arbejdsgivers oplysninger, holdninger m.m..  og hvor man fjernede overenskomstbetalte rettigheder m.m. fra de tidligere overenskomster og arbejdstidsaftaler.

·         Dette forløb er et opgør mod ”Den danske model” og er i øvrigt stærkt kritiseret af ILO.

Provenu og besparelser
I Randers Kommune har man valgt nu at dele 32 millioner (provenuet fra strukturændringerne) ud til forskellige tiltag, fx i alt 5,8 millioner til de skoler, der har klasser med mere end 25 elever, men samtidig reducerer man budgetterne bl.a. gennem

·         rammebesparelser (10,4 millioner i kommende skoleår) og

·         ekstra udgifter til Taxakørsel (7 millioner).

·         En del af de 32 millioner bruges bl.a. på IT, penge, der ikke kommer eleverne til gode i form af mere tid sammen med lærerne.

·         Siden 2009 er der forsvundet ca. 20 % af lærerstillingerne i kommunen og kun 10% af eleverne.

·         Alene den sidste besparelse til indeværende skoleår betyder en reduktion af antal lærere med ca 5% - svarende til 40 stillinger og elevtallet falder kun med lidt over 1%.

At man på nogle skoler ind imellem er dybt frustrerede over forholdene under ombygninger, mangler legepladser m.m. er også en kendt sag, og at lærere og børnehaveklasseledere trods forholdene yder et stort og flot arbejde til glæde for eleverne er en anden.

·         Husk – det der betyder mest for elevernes udbytte af undervisningen er mødet med en velforberedt og engageret lærere. Muligheden for at det sker, må ikke ødelægges.

Alle elever i kommunen har nemlig brug for, at deres særlige behov såvel fagligt som socialt tilgodeses.

På vegne af styrelsen i Randers Lærerforening

Leif Plauborg
Formand

Webdesign: BUCHS AS