Løntillæg

Løntillæg fra den 1. august 2014

Vi har lavet et medlemsbrev, der beskriver de ændringer, der sker i forbindelse med overgangen til Lov 409, herunder en gennemgang af en række af tillæggene. Medlemsbrevet kan du læse her. Desuden er der en kort gennemgang af den indgåede lønaftale mellem Randers Kommune og Randers Lærerforening.

Den 19. juni blev der indgået en lønaftale med Randers Kommune. Den kan du læse her.

Har du spørgsmål til aftalen, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller Kredskontoret.

Skoleåret 2013/14

Der er i forbindelse med indgåelse af Arbejdstidsaftale 08 mellem Randers Lærerforening og Randers Kommune indgået en lønaftale omkring et "Randers-tillæg".

Tillæggets størrelse afhænger af, hvilken skole, man er ansat på, og om man er tjenestemand eller overenskomstansat.

Du kan læse aftalen her.

Har du spørgsmål til aftalen skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller kredskontoret.

 

Skoleåret 2012/13

Som lærer/børnehaveklasseleder i Randers Kommune består lønnen af en række forskellige dele. Dels er man indplaceret i et lønforløb aftalt gennem den centrale overenskomst mellem LC/Danmark Lærerforening og KL (læs mere her), dels gennem en række arbejdstidsbestemte tillæg (fx tjeneste efter kl. 17.00, lejrskoletillæg m.m.) og særlige tillæg (fx undervisningstillæg), dels gennem en række lokale lønaftaler. Har du spørgsmål til din løn, tillæggene m.m. skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller Kredskontoret.

De lokale aftaler kan du læse mere om herunder.

Lønaftaler fra den 1. august 2012

Inklusiontillæg
Der er for alle lærere og børnehaveklasseledere indgået aftale om, at der gives et inklusionstillæg.  Tillægget er på kr. 7.000 (niveau 31/3-00 - 8.895,15 i nutidsværdi). Beløbet afhænger af beskæftigelsesgraden og udbetales med 1/12 pr måned. For tjenestemænd i den lukkede gruppe vil de gamle "høkerordninger" være bevaret. Spørg Kredskontoret for yderligere information.

Funktionsløn
Der er den 9. november 2012 indgået aftale om funktionslønstillæg til en række lærere. Beløbet på kr. 3.500,- (nutidsværdi) udbetales som et engangstillæg ved udgangen af november. Tillægget er pensionsgivende. Spørg din tillidsrerpræsentant eller Kredskontoret for yderligere oplysninger.

Ansat før 1/1-2007

Såfremt du blev ansat på en af kommunens skoler før den 1. januar 2007 kan du i særlige tilfælde stadig være omfattet af en eller flere af de aftaler, der var gældende dengang. Kontakt Kredskontoret for yderligere information.

Skoleaftale

På de forskellige skoler i Randers Kommune kan der mellem Randers Lærerforening og den enkelte skole være indgået aftaler om funktions- og/eller kvalifikationsløn. Spørg på Kredskontoret, hvis du ønsker yderligere information.

Webdesign: BUCHS AS