Regnskab for Særlig Fond

Alle_124 2013 06 10 DLF 096
Regnskabet for Randers Lærerforenings "Særlig Fond"
Særlig Fond    
  2018 2017
Resultatopgørelse    
Huslejeindtægt 90000 90000
Renteindtæft 2625 2469
Afkast værdipapirer 33956 32559
Kursregulering  0 3122
Indtægter ialt 126581 128150
     
Udgifter    
Konfliktudbetaling 22.415 0
Ejendomsskat 18.977 19.450
Ejendomsforsikring 11.211 11.144
Vedligeholdelse 151.667 76.375
Vicevært 25.853 24.064
Revison 13.750 13.750
Administration  9.634 10.580
Porto og gebyr 1.000 0
Kursregulering 71.700 0
Øvrige udgifter 1.160  
Udgifter i alt 327.367 155.363
     
Årets resultat -200.786 -27.213
     
Aktiver    
Lærernes Hus 2.000.000 2.000.000
Værdipapirer 934.253 1.005.953
Lån og Spar 21.751 99.609
Kronjylland Garantikapital 100.000 100.000
Sparkron Opsparing 543.984 557.787
Aktiver i alt 3.599.988 3.763.349
     
Passiver    
Egenkapital primo 3.326.746 3.353.959
Årets resultat -200.786 -27.213
Egenkapital i alt 3.125.960 3.326.746
     
Gæld    
Mellemregning RLF 465.590 428.165
Anden gæld 8.438 8.438
Gæld i alt 474.028 436.603
     
Passiver i alt 3.599.988 3.763.349
     
Værdipapirer Kursværdi Kursværdi
  2018 2017
Lån og Spar Invest:    
Verden Selct 51557 61962
Obligationer 564154 568750
Danske Aktier 76029 106723
Emerging Markeds Aktier 21743 25407
Emerging Markeds Debt 36389 44399
European High  184381 198712
     
I alt 934253 1005953