Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling 2017 (1)
Randers Lærerforening afholder generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle, Randers.

Foreløbig dagsorden

 

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale
  7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 7.marts 2019.

I løbet af generalforsamlingen vil der være en pause med spisning. Efter generalforsamlingen vil der være foredrag med Casper Rongsted, Kasper Myding & Rasmus Schiellerup om ”Verdens bedste lærere/Verdens bedste danske folkeskole”.

 Tilmelding via tillidsrepræsentanten senest mandag den 11. marts 2019. er du ansat på en arbejdsplads uden TR eller er du ledig, skal du tilmelde dig generalforsamlingen på 130@dlf.org.

Vel mødt 

Kredsstyrelsen