Budgetbemærkninger og kontingent

Alle_126 2013 06 10 DLF 105
Budgetbemærkninger og forslag til kontingent fra 1. august 2019
  • Kontingentet til Randers Lærerforening og Danmarks Lærerforening foreslås hævet fra kr. 250,-  til 260,- pr måned for almindelige og dobbeltorganiserede medlemmer. Pensionisternes kontingent foreslås hævet fra kr. 32,- til kr. 37,- pr måned. Kontingentet for særlige medlemmer foreslås hævet fra kr. 46,- til kr. 52,- pr måned.
  • Medlemskontingentet er beregnet på grundlag af 830 medlemmer i fraktionerne 1 og 2, samt 280 betalende medlemmer i fraktion 4.
  • AKUT-bidraget er bidraget er beregnet på baggrund af 27 tillidsrepræsentanter.
  • Øvrige poster er reguleret under hensyn til de forventede udgifter 2020
  • Der hensættes kr. 10.000,- pr. år til ny kopimaskine
  • Der hensættes kr. 10.000,- pr. år til fremtidig indvendig vedligeholdelse af kontor

 Forslag om kontingent fra 1.august 2019

 

 

DLF

KREDS

I alt

Alm. Medlemmer

213,-

260,-

473,-

Dobl.org i Dansk Psykologforening

213,-

260,-

473,-

 

Særlige medlemmer

94,-

52,-

146,-

Pensionister

71,-

37,-

108,-