Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling

Randers Lærerforening afholder generalforsamling t...

Valg af dirigent Valg af dirigent

Forslag til forretningsorden Forslag til forretningsorden

Punkt 2 på dagsordenen

Den skriftlige beretning Den skriftlige beretning

På Kredsstyrelsesmødet den 5. marts godkendte en e...

Regnskab for 2018 og budget Regnskab for 2018 og budget

Randers Lærerforenings regnskab for 2018 samt budg...

Regnskab for Særlig Fond Regnskab for Særlig Fond

Regnskabet for Randers Lærerforenings "Særlig Fond...

Ydelser til styrelsesmedlemmer Ydelser til styrelsesmedlemmer

Kredsens anvendelse af midler til frikøb af forman...

Budgetbemærkninger og kontingent Budgetbemærkninger og kontingent

Budgetbemærkninger og forslag til kontingent fra 1...

Verdens bedste lærere

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag om...