Valg til kredsstyrelsen

Alle medlemmer har mulighed for at stille op til valget til kredsstyrelsen

I år er der valg til kredsstyrelsen på Randers Lærerforenings generalforsamling, der afholdes på Tradium, Vester Alle den 8. marts kl.17.30.

Alle medlemmer har mulighed for at stille op som kandidat til kredsstyrelsen.

Hvis der skulle være medlemmer, der overvejer at stille op og gerne vil høre lidt om, hvad arbejdet indebærer, kan styrelsen kontaktes på telefon 8641 7188.

Alle, der ønsker at kandidere til en af posten kan få sit valgoplæg bragt på hjemmesiden. Oplægget, der må maksimalt fylde et A4-ark, og skal være modtaget på mail 130@dlf.org senest den 22. februar. Der må samtidig gerne indsendes et billede.