Kandidater til styrelsen m.m.

Generalforsamling 2017
Følgende har senest den 22. februar tilkendegivet, at de er kandiater til styrelsen. Desuden kan du se, hvem der har tilkendegivet, at de er kandidat til en af de øvrige poster.

Hvis du vil vide mere om en af kandidaterne og se et eventuelt valgoplæg, skal du klikke på navnet.

Kandidat til formandsposten

Leif Plauborg

Kandidat til næstformandsposten

Jette Husum

Kandidater til styrelsen og som kongresdelegerede

Mads Alexander Christensen

Michael Povlsen

Pia Foersom

Suppleanter for styrelsen og som suppleant for de kongresdelegerede

Morten Brøndum

Birgitte Ramm

Kandidater til posten som kredsens 2 kritiske revisorer

Bent Gindesgård

Jens Ole Sørensen

Kandidat som revisorsuppleant

Svend Madsen