Generalforsamling

Generalforsamling 2017
Der indkaldes til generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130

Torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.30

på Tradium, Vester Alle 26,
Randers C.


Foreløbig dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale
  7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår
  8. Valg jf. §8 i vedtægterne
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 22. februar 2018.

I løbet af generalforsamlingen vil der være en pause med spisning.

Tilmelding via tillidsrepræsentanten eller til Kredskontoret senest tirsdag den 27. februar 2018.

Venlig hilsen

Kredsstyrelsen