Den nuværende styrelse genopstiller

Leif Plauborg (1)
Alle i den nuværende styrelse genopstiller

Den nuværende styrelse i Randers Lærerforening har tilkendegivet, at man er klar til en ny periode.

Det er:

Pia Foersom - Søndermarkskolen
Michael Povlsen - Oust Mølleskolen
Mads Alexander Christensen – Vestervangsskolen
Næstformand Jette Husum – Tirsdalens Skole
Formand Leif Plauborg - Assentoftskolen

Hvis du har lyst til at stille op eller bare vil vide mere arbejdet i styrelsen, er du meget velkommen til at kontakte kredskontoret.