Budgetbemærkning og kontingent

Alle_126 2013 06 10 DLF 105
Foreslag til kontingent fra den 1. august 2018

Budgetbemærkninger til år 2018 og forslag til kontingent

Kontingentet til Randers Lærerforening foreslås hævet til 250 kr. for alm.- og dobbeltorganiserede medlemmer. Pensionisternes kontingent foreslås hævet til 32 kr. Kontingentet for særlige medlemmer foreslås hævet til kr. 46,-

  • Medlemskontingentet er beregnet på grundlag af 860 medlemmer i fraktionerne 1 og 2, samt 290 medlemmer i fraktion 4.
  • AKUT-bidraget er bidraget er beregnet på baggrund af 27 tillidsrepræsentanter.
  • Øvrige poster er reguleret under hensyn til de forventede udgifter 2019

 

Forslag om kontingent fra 1.august 2018

 

 

DLF

KREDS

I alt

Alm. Medlemmer

213,-

250,-

463,-

Dobl.org i Dansk Psykologforening

213,-

250,-

463,-

 

Særlige medlemmer

94,-

46,-

140,-

Pensionister

71,-

32,-

103,-