Budgetbemærkning og kontingent

Foreslag til kontingent fra den 1. august 2018
Alle_126 2013 06 10 DLF 105

Budgetbemærkninger til år 2018 og forslag til kontingent

Kontingentet til Randers Lærerforening foreslås hævet til 250 kr. for alm.- og dobbeltorganiserede medlemmer. Pensionisternes kontingent foreslås hævet til 32 kr. Kontingentet for særlige medlemmer foreslås hævet til kr. 46,-

  • Medlemskontingentet er beregnet på grundlag af 860 medlemmer i fraktionerne 1 og 2, samt 290 medlemmer i fraktion 4.
  • AKUT-bidraget er bidraget er beregnet på baggrund af 27 tillidsrepræsentanter.
  • Øvrige poster er reguleret under hensyn til de forventede udgifter 2019

 

Forslag om kontingent fra 1.august 2018

 

 

DLF

KREDS

I alt

Alm. Medlemmer

213,-

250,-

463,-

Dobl.org i Dansk Psykologforening

213,-

250,-

463,-

 

Særlige medlemmer

94,-

46,-

140,-

Pensionister

71,-

32,-

103,-