Generalforsamling 2018

Generalforsamling Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Randers Lære...

Forslag til forretningsorden Forslag til forretningsorden

Forslag til forretningsorden - punkt 2 på dagsorde...

Den nuværende styrelse genopstiller

Alle i den nuværende styrelse genopstiller

Valg til kredsstyrelsen

Alle medlemmer har mulighed for at stille op til v...

Valgprocedure Valgprocedure

I forbindelse med generalforsamlingen skal der foretages en række valg

Ydelser til styrelsesmedlemmer Ydelser til styrelsesmedlemmer

Kredsens anvendelse af midler til frikøb af forman...