Generalforsamling 2018

Generalforsamling Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling

Valg af dirigent Valg af dirigent

Valg af dirigent

Forslag til forretningsorden Forslag til forretningsorden

Forslag til forretningsorden - punkt 2 på dagsorde...

Valgprocedure Valgprocedure

I forbindelse med generalforsamlingen skal der foretages en række valg

Den skriftlige beretning for Randers Lærerforening Den skriftlige beretning for Randers Lærerforening

Læs den skriftlige beretning

Resultatopgørelse og balance for Randers Lærerforening 2017 Resultatopgørelse og balance for Randers Lærerforening 2017

Regnskab for 2017 og budget for 2018 og 2019

Resultatopgørelse og balance Særlig Fond 2018 Resultatopgørelse og balance Særlig Fond 2018

Regnskab og balance for Særlig Fond

Ydelser til styrelsesmedlemmer m.m. Ydelser til styrelsesmedlemmer m.m.

Kredsens anvendelse af midler til frikøb af forman...

Budgetbemærkning og kontingent Budgetbemærkning og kontingent

Foreslag til kontingent fra den 1. august 2018

Kandidater til styrelsen m.m. Kandidater til styrelsen m.m.

Følgende har senest den 22. februar tilkendegivet,...

Den nuværende styrelse genopstiller Den nuværende styrelse genopstiller

Alle i den nuværende styrelse genopstiller

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen

Alle medlemmer har mulighed for at stille op til v...