Kontingenter

Kontingent for 1/8-16 til 31/7-17

  DLF Kreds Lån/konfliktkontingent I alt
Almindelige medl. 100,00 22,00 420,00 542,00

Dobbeltorganiserede i

Dansk Psykologforening

222,00 213,00  0,00 435,00
Særlige medl. 94,00 41,00  0,00 135,00
Pensionister 71,00 22,00  0,00 93,00

 Kontingent for almindelige medlemmer opkræves kvartalsvis. Øvrige opkræves hvert halve år.

Har du spørgsmål til kontingentet, din opkrævning m.m., skal du kontakte Regitze Floor Vittrup på Kredskontoret. 

Webdesign: BUCHS AS