Inklusion

Herunder har vi samlet en række relevante links og artikler, der omhandler emnet inklusion

Randers Lærerforenings undersøgelse om inklusion - efterået 2016

Randers Lærerforenings undersøgelse om inklusion - efteråret 2015

Randers Lærerforenings undersøgelse om inklusion - efteråret 2014

Randers Lærerforenings undersøgelse om inklusion - efteråret 2013

Danmarks Lærerforenings forslag til bedre inklusion

Kronik: Bekymrende at inklusionsopgaven falder sammen med skolereformen

Danmarks Lærerforenings tema om inkusion og trivsel

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde. Forskningsprojekt om inklusion. Målet for rapporten var at skabe overblik over dansk og international forskning vedr. teamsamarbejde og ressourcepersoner i den almene skole i relation til inklusion og specialundervisning, så den eksisterende forskning og viden kan være til gavn for kommuner og skolers praksis. 

Udvikling af et inklusionsberedskab – et fælles ansvar. Kronik bragt i på folkeskolen.dk

inklusionsudvikling.dk. Hjemmeside fra Undervisningsministeriet om inklusion m.m.

Webdesign: BUCHS AS