Specialundervisning

Randers Kommune sender ”Udviklingsplan for specialundervisningsområdet” høring. Udfordringen er, at  man i byrådet har besluttet, at der til kommunens samlede skoletilbud er en pose penge. Henvises der flere elever til specialundervisning skal pengene tages fra almenområdet. Man sikrer altså ikke, at der er ressourcer til at sikre alle elever det rigtige tilbud såvel fagligt som socialt.

Kommunen fik KORA (Kommuner og Regioners institut for analyse og forskning) til at lave en rapport om kommunens specialundervisning http://www.kora.dk/boern-og-unge/udgivelser/i14573/Den-oekonomiske-styring-af-specialundervisningsomraadet-i-Randers-Kommune

Konklusionen er følgende (citat fra KORA’s hjemmeside): Analysen konkluderer, at der ikke er tegn på en forøgelse af Randers Kommunes specialundervisningsbehov, som følge af ændringer i elevernes socioøkonomiske forhold. Samtidig påviser analysen, at Randers Kommune i perioden fra 2012 til 2015 generelt har henvist færre elever til specialklasser og specialskoler, end man kunne forvente ud fra de socioøkonomiske forhold hos kommunens elever. Der er således ikke tegn på, at kommunen i perioden har haft en særligt omfattende henvisningspraksis.

Der gøres altså et stort og godt stykke arbejde med inklusion på de almindelige folkeskoler. På de almindelige folkeskoler inkluderes der altså flere elever end man burde forvente. Dette understreger, at man fra politisk side har valgt at underfinansiere specialområdet, hvilket igen på sigt udhuler økonomien på almenområdet.

Når økonomien så ikke er tilstede i de almindelige folkeskoler, når der ikke er ressourcer til at løse specialundervisningsopgaven, så er løsningen at henvise flere til de specialiserede tilbud, hvilket forringer økonomien yderligere eller også at anbringe elever i tilbud på skolen – tilbud, der ikke er forsvarlige i forhold til elevens behov såvel fagligt som socialt.

Salamanca-erklæringen, der også er tiltrådt af Randers Kommune siger, at eleverne skal have det rigtige til tilbud i deres nærområde og der skal sikres de nødvendige ressourcer til dette.

Derfor skal der forud for eventuelle ændringer i tilbuddene til børn med særlige behov være den nødvendige analyse af de konsekvenser, ændringerne vil få for de pågældende elever – vel at mærke de faglige og pædagogiske konsekvenser, ikke de økonomiske. Det skal være kvaliteten af tilbuddet, der er afgørende – ikke økonomien.

Investeringer i alle børns uddannelse er nødvendig, hvis vi skal sikre vores fælles velfærd i fremtiden.

Så kære politiker, husk, at børn med særlige behov også er nogens børn, måske dine? Hvis vi ikke også sikre disse elever et tilbud, hvor elevernes behov – såvel fagligt som socialt tilgodeses, bliver det meget dyrt i det lange løb.

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér

Webdesign: BUCHS AS