Arbejdstid

Skoleåret 2017/18

Randers Lærerforening og Randers Kommune har indgået en arbejdstidsaftale for skoleåret 2017/18 og de kommende år.
Aftalen kan læses her: Arbejdstidsaftale

I tilknytning til arbejdstidsaftalen er der indgået to lønaftaler.
Den ene erstatter en række tillæg som fx ulempegodtgørelse, tillæg for 3-delt tjeneste, tillæg for delt tjeneste over 11-timer og lejrskoletillæg. Læs aftalen her

Det andet tillæg er et tillæg til tillidsrepræsentanterne. I forbindelse med indgåelse af denne aftale ændres en række opgaver for tillidsrepræsentanten sig i forhold til tidligere. Tillægget gives for kompleksitet. Læs aftalen her.

Skoleåret 2016/17

Randers Lærerforening har drøftet arbejdstid med Randers Kommune. Drøftelserne har været gode og konstruktive. Dog blev der ikke indgået en aftale for skoleåret 2016/17, men skabt grobund for at der laves en aftale for skoleåret 2017/18. Det betyder, at der i efter 2016 vil blive gennemført en evaluering af de 15 punkter, der blev aftalt i forbindelse med OK2015. Denne evaluering vil indgå i arbejdet med en kommende aftale.

Kommunen har efterfølgende udsendt adminstrationsgrundlag for skoleåret. Administrationsgrundlag, referatet af drøftelserne og den nærmere beskrivelse af, hvad der skal evalueres på kan læses her. Referatet er de to sidste sider.

Desuden kan du læse meget mere om arbejdstidsreglerne i "Grønspættebogen", som du finder her.

Skoleåret 2015/16

Randers Kommune har udsendt et administrationsgrundlag, der fastlægger en lang række forhold omkring arbejdsplanlægningen for skoleåret og beskriver forskellige forhold, fx fleksmulighederne. Efter indsigelser fra Randers Lærerforening er admonistrationsgrundlaget blevet ændret, så teksten omkring den 6. ferieuge følger ferieloven. Du kan læse administrationsgrundlaget her. Administrationsgrundlaget - ny udgave

Desuden kan du læse meget mere om arbejdstidsreglerne i "Grønspættebogen", som du finder her.

I skoleåret 2014/15 arbejdedes der efter Lov 409

Danmarks Lærerforening her lavet en "Grønspættebog", der forklarer væsentlige ting om Lov 409, herunder værnsregler, samt en gennemgang af lovens paragraffer. Der er til hvert emne/paragraf tilknyttet en række kommentarer fra Danmarks Lærerforening og Randers Lærerforening (under udarbejdelse). Læs "Grønspættebogen" her

Randers Kommune har udsendt et administrationsgrundlag, der beskriver planlægningen af skoleåret 14/15. Læs det her

Randers Kommune har desuden udsendt en skrivelse med en række spørgsmål og svar til administrationsgrundlaget. Læs det her.

Webdesign: BUCHS AS