Arbejdsmiljø

En af de helt store udfordringer i lærerarbejdet er arbejdsmiljøet, både det psykiske og fysiske!

På arbejdsmiljøområdet arbejder Randers Lærerforening på flere måder.

Vi rådgiver og hjælper i forbindelse med arbejdsskader, herunder anmeldelse og opfølgning - kontakt Kredskontorer for yderligere information.

Vi afholder møder med arbejdsmiljørepræsentanterne, hvor der orienteres om særlige fokuspunkter, udveksles erfaringer m.m.

Vi samarbejder med de øvrige lærerkredse i Østjylland omkring bl.a. uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

Vi deltager i Danmarks Lærerforenings arbejdes på arbejdsmiljøområdet.

Her kan du læse kredsens arbejdsmiljøpolitik.

 

 

 

 

Webdesign: BUCHS AS