Lønaftaler

Oversigt over lønaftaler indgået mellem Randers Kommune og Randers Lærerforening
Lønaftale om ulempegodtgørelse

Aftalen erstatter en række tillæg som fx ulempegod...